SAST - Slovenská asociácia silového trojboja Tlač

 

 

Informácie

Subjekty SAST 

Prihláška

Pravidlá

Súťažný poriadok

Stanovy SAST

Príloha súťažného poriadku na rok 2017 (výkonostné triedy)